Energioptimering

Tænk på energien, når du køber trykluft.
Det er god økonomi at tænke på energien, når du køber trykluftanlæg. Du kan optimere energiforbruget ved at reducer behovet for luft. Et mindre luftbehov sparer energi – og kan måske dækkes af en mindre kompressor.

Dimensionere anlægget korrekt.
Vælg det optimale tryk, installer regulering og afbryder og find dit reelle forbrug.

Overvej alternativer.
Undersøg om mere energieffektive løsninger, såsom eldrevne værktøjer kan erstatte trykluft.

Vælg den rigtige type kompressor.
For at vælge den rigtige type og størrelse af kompressor og tilhørende efterbehandlingsudstyr, er der brug for viden om nogle basale behov. En korrekt vurdering af det faktiske behov, giver mulighed for at dimensionerer anlægget bedst muligt med henblik på at opnå så optimal en drift som muligt. Dette er med til at sikre Dem lave driftsomkostninger til bl.a. energi og serviceomkostninger, samt stabil drift. Vores mål er at levere et produkt der til en hver tid kan matche Deres behov.

Med frekvensreguleret RLR-V kompressorer er valget nemt.
Spar op til 25-30 % på dit energiforbrug til produktion af trykluft. Energiomkostningerne til produktion af trykluft er den absolut størst udgift der er i kompressorens levetid. Energiforbruget udgør omkring 70 % af de samlede levetidsomkostninger og omkostningerne er betydeligt højere end investering og vedligeholdelse tilsammen.

Det er normalt en meget god investering at installere en frekvensreguleret kompressor, hvis der er et varieret behov for trykluft i løbet af dagen. Typiske besparelser i udgiften til energi, er omkring 30 % hvilket resulterer i en meget kort tilbagebetalingstid. Vores serie af frekvensreguleret kompressorer giver flere fordele i form af et væsentlig ensartet tryk på hele anlægget, hvilket øger levetiden af komponenterne i kompressoren og de værktøjer og maskiner der er drevet af trykluften

Uden frekvensomformer.

Med frekvensomformer.

Frekvensreguleret Worthington Creyssensac.
Når du investerer i en ny Worthington Creyssensac frekvensreguleret kompressor, udgør indkøbsprisen kun en femtedel af hele maskinens livscyklus omkostninger. Det betyder, at dit primære fokus i form af nedbringelse af produktionsomkostningerne skal være der, hvor de største besparelser opnås: nemlig omkostninger ved drift. Creyssensac frekvensreguleret kompressor giver i gennemsnit 35 % lavere driftsomkostninger og en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på cirka 1-2 år.

Fordele ved frekvensregulering.
Der er mange fordele ved at benytte vores frekvensregulerede kompressorer.
Kompressoren regulerer sin ydelse efter det faktiske luftbehov hvilket fjerner de mange last/aflast cyklusser en standard kompressor køre med, dette mindsker stresset på kompressoren. Som et resultat, falder omkostninger til vedligeholdelse og forlænger levetid af kompressoren. Energiomkostningerne reduceres gennem reduceret tomgangsdrift, når kompressorens motor kører uden at producere luft.
Tomgangsdrift vil altid være stede i alle standard skruekompressorer.